Schone en betaalbare energie voor iedereen

Waarom?

Eind jaren 90 woonde ik in Australië. Ik werkte voor General Electric in noodstroom-voorzieningen. Mooi werk, maar gaandeweg bedacht ik dat er volop energie aanwezig is in de vorm van zonne-energie en dat ‘we’ daar niks mee deden. De energie die we in Australië gebruikten werd volledig uit de grond gehaald in de vorm van kolen en olie, die vervolgens in de apparatuur voor noodvoorzieningen werd verbrand. Eén ding deden we wel goed: de noodstroom werd opgeslagen in batterijen (of accu’s). Maar die opslag was toen nog niet rendabel te maken voor reguliere energievoorziening.

Na wat omzwervingen kwam ik terug in Nederland. Hier werd ik verantwoordelijk voor een pioniersbedrijf op het gebied van zonne-energie. Het blijft een geweldige techniek om je eigen energie op te wekken en te gebruiken. Ik vond het alleen onverteerbaar dat het merendeel van de energie wordt geleverd via het net van energieleveranciers die deze – door anderen opgewekte – energie met een flinke marge doorverkopen. En de prijs wordt daarbij zonder schroom gerelateerd aan de olieprijs. Ik dacht: dit kan en moet anders.

Na jaren denk- en handwerk hebben we met een team van specialisten de oplossing gevonden: de Friday Battery.
Over de werking en de voordelen van deze batterij (of accu) lees je van alles op deze site. Simpel gezegd komt het er op neer dat deze batterij zorgt dat zoveel mogelijk zelf-opgewekte energie lokaal wordt gebruikt met minimale belasting voor het electriciteitsnet. Bovendien: door een ‘legertje’ van dezelfde batterijen met elkaar te verbinden kunnen we ervoor zorgen dat we ook energie met elkaar kunnen delen. Dat delen doen we via het publieke netwerk, maar zonder dat de gebruikelijke energiebedrijven daar aan te pas komen. Dit betekent: geen marges voor energiebedrijven want iedereen met een Friday Battery is zelf het energiebedrijf!

Schone en betaalbare energie is de grootste uitdaging van deze eeuw. We hebben onszelf stevige klimaatdoelstellingen opgelegd om in 2030 de uitstoot van CO2 met de helft te verminderen. Meer dan 70% van alle elektriciteit zal dan uit hernieuwbare bronnen komen.

De huidige stand van digitale technologie maakt het mogelijk om duizenden huishoudens en bedrijven met elkaar te verbinden en overschot aan zelf duurzaam opgewekte energie met elkaar te delen in een community. Wij zijn ervan overtuigd dat het mogelijk is om met onze oplossingen 100% integratie van duurzame bronnen mogelijk te maken, altijd en overal. 24 uur per dag.

Samen met Martijn Maarse en een team van energiespecialisten werken we met passie aan minuscule verbeteringen van onze intelligente Friday Battery en de optimalisatie van de daaraan gekoppelde software. Daarnaast is het hele team betrokken bij nieuwe klantprojecten voor het leveren en installeren van de Friday Battery en (indien nodig) zonnepanelen.

Wij zijn niet alleen overtuigd van deze vooruitstrevende techniek, maar worden vooral heel vrolijk dat we op deze manier een steentje bijdragen aan een duurzamere wereld, ook voor onze kinderen en kleinkinderen. Uiteindelijk willen wij toe naar een netwerk van energie opslagsystemen waarmee we over tien jaar een stad als Utrecht geheel van duurzame energie kunnen voorzien.

Mede namens ons team,

Bouke Siebenga

Partners

Universiteit Utrecht
Berenschot
Alliander