Onze missie en visie

Toegang tot 100% duurzame en
betaalbare energie voor iedereen

Wij geloven in een wereld die duurzaam is in haar energieverbruik en -opwek. Om de enorme aantallen windturbines en zonnepanelen te kunnen integreren in het bestaande energiesysteem is er een groeiende vraag naar flexibiliteit. Friday Energy ziet batterijen als een belangrijke bron in het voorzien van deze flexibiliteit. Naast het fysieke product de Friday Battery leveren wij ook slimme software voor het aansturen van de batterij.

Momenteel realiseren wij projecten voor huishoudens, MKB, de industriële en agrarische sector. Zo dragen wij bij aan een systeem dat op een betaalbare manier steeds meer duurzame energie kan opslaan en daarmee een duurzamere wereld mogelijk maakt.

De slimme batterij zorgt voor rendabele  duurzame energie:

De batterij of ‘thuisaccu’ zorgt voor optimaal gebruik van lokaal opgewekte (zonne-)energie. Hiermee lever je je eigen duurzaam opgewekte energie niet zomaar aan het energienet maar gebruik je zoveel mogelijk zelf. Hierdoor kun je alsnog gebruik maken van de SDE subsidie ook als je niet mag terugleveren.

De netbeheerkosten zakken flink omdat je geen grotere aansluiting meer nodig hebt. Zo kun je bijvoorbeeld meer machines of laadpalen aansluiten op een kleinere net aansluiting.