Welke energiecontracten zijn er?

Welke energiecontracten zijn er?

Vast energiecontract

Met een vast contract zet je je energieprijs voor langere tijd, vaak een jaar, vast. Om een vast tarief aan te kunnen bieden, koopt een energieleverancier energie zo ver mogelijk vooruit in. Indien er onzekerheid in de markt zit kan de energieleverancier minder goed ver vooruit energie inkopen of tegen een hoge prijs. Hierdoor loopt een energieleverancier meer risico door het aanbieden van een dergelijk tarief. Om dit risico af te dekken worden zogenoemde risicopremies gehanteerd. Hoe groter het risico en onzekerheid in de markt, hoe groter deze premie zal zijn.

Variabel Energiecontract

Bij een variabel contract wordt je energietarief per periode, meestal een maand, opnieuw bepaald. Dit wordt gedaan op basis van de kosten die jouw energieleverancier maakt voor het inkopen van de energie voor die maand. Vaak zijn deze tarieven goedkoper in de zomer dan in de winter. Dit komt met name doordat er simpelweg meer energie wordt geconsumeerd en minder geproduceerd in de winter.

Dynamisch Energiecontract

De bekendste elektriciteitsmarkt is de EPEX-spot, ook wel de day-ahead markt genoemd. Hier worden elektriciteitsprijzen de dag van tevoren vastgesteld voor elk uur. Met een dynamisch energiecontract varieert je elektriciteitstarief mee op basis van de EPEX-spot markt en varieert dus elk uur. Om de onkosten te vergoeden die je energieleverancier maakt voor het aanbieden van een dynamisch contract, houdt deze vaak een op- en afslag in rekening per afgenomen kWh.