Salderen

Wat is salderen?

Als de zon fel schijnt kan het zijn dat je meer elektriciteit opwekt dan verbruikt. Dit overschot wordt dan teruggeleverd aan het net. Door de zogenaamde “saldering” levering wordt deze teruggeleverde energie verrekend met de energie die je zelf gebruikt. In andere woorden, de elektriciteit die je teruglevert wordt even hoog gewaardeerd als de elektriciteit die je koopt.

Als je binnen een kalenderjaar meer teruglevert dan verbruikt, geldt er een ander tarief voor het surplus teruggeleverde elektriciteit. Dit tarief verschilt per energieleverancier. Vanaf 2025 zal de salderingsregeling stapsgewijs worden afgebouwd waar je bij de aanschaf van zonnepanelen nu al rekening mee dient te houden. Door het afbouwen van de salderingsregeling wordt het moment van terugleveren steeds belangrijker en neemt de waarde voor energieopslag toe.

Rekenvoorbeeld

Voorbeeld 1

 • Een huishouden met 8 zonnepanelen van 330 kWp
 • Met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van 2600 kWh
 • De panelen wekken +/- 2300 kWh per jaar op
 • Hiervan wordt 600 kWh direct zelf geconsumeerd
 • De overige 2300 – 600 = 1700 kWh wordt teruggeleverd aan het net
 • En is er 2600 – 600 = 2000 kWh van het net afgenomen
 • Er wordt in het jaar dus meer verbruikt dan teruggeleverd
 • De energie leverancier verrekent daarom al je teruggeveerde stroom. Je betaal over 2600 – 2300 = 300 kWh leveringstarief en belasting

Voorbeeld 2

 • Een huishouden met 16 zonnepanelen van 330 kWp
 • Met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van 2600 kWh
 • De panelen wekken +/- 4600 kWh per jaar op
 • Hiervan wordt 800 kWh direct zelf geconsumeerd
 • De overige 4600 – 800 = 3800 kWh wordt teruggeleverd aan het net
 • En is er 2600 – 800 = 1800 kWh van het net afgenomen
 • Er wordt in het jaar dus minder verbruikt dan teruggeleverd
 • De energie leverancier verrekent daarom 2600-800 = 1800 kWh uur tegen leveringstarief en belasting
 • De overige 4600-2600 = 2000 kWh wordt tegen een terugleververgoeding vergoed
 • Deze vergoeding verschilt per leverancier en kan een stuk lager zijn dat het leveringstarief

Blijft de salderingsregeling bestaan?

De salderingsregeling zal worden uitgefaseerd. Met de huidige plannen zal dit vanaf 2025 stapsgewijs gedaan worden. Dat is 2 jaar later dan gepland (het zou eerst in 2023 ingaan). Vanaf 2025 mag er direct 35% minder gesaldeerd worden wat elk jaar steeds minder wordt, totdat er vanaf 2031 niets meer gesaldeerd mag worden.

Krijg jij een redelijke vergoeding voor je teruggeleverde elektriciteit?

Als je op jaarbasis meer elektriciteit teruglevert dan je afneemt van het net, kan het overschot niet gesaldeerd worden. Je teruggeleverde stroom wordt verrekend tot je verbruik op nul uitkomt. Je houdt dan als het ware nog teruggeleverde stroom over. Je energieleverancier betaalt een ‘redelijke terugleververgoeding’ voor dit overschot. Hij mag zelf bepalen hoe hoog deze vergoeding is.

Uit onderzoek van april 2018 bleek dat de vergoedingen varieërden van zo’n €0,04 tot €0,12 per kWh. Gezien de grote verschillen loont het om bij overstappen van energieleverancier hierop te letten. De Autoriteit Consument en Markt ziet erop toe dat de vergoeding inderdaad redelijk is.

In de Energievergelijker van de consumentenbond kun je zien welk energiecontract gunstig uitpakt in jouw situatie. De vergelijker houdt daarbij rekening met jouw verbruik, het aantal zonnepanelen en de verschillende terugleververgoedingen. Je kunt ook bij elke leverancier het teruglevertarief bekijken. Klik daarvoor op ’tarieven en meer info’ en dan op het tabje ’tarieven’. Het teruglevertarief verschijnt alleen als je hebt aangegeven dat je zonnepanelen hebt.

Om je teruglevering daadwerkelijk vergoed te krijgen is het essentieel dat je energiemeter geschikt is om terug te leveren.