Peakshaven

Wat is peakshaven?

Het basisprincipe van peakshaven is het verlagen van je piekbelasting van het elektriciteitsnet, zoals is weergegeven in de grafiek hieronder. Vaak komen de hoogste pieken in het verbruik van huizen of bedrijven maar een aantal keer per jaar voor. Door de batterij slim in te zetten, kunnen deze pieken worden afgevlakt en daarmee de piekbelasting verlaagd.

Om gebruik te maken van het net betaal je onder andere netwerkkosten. Voor een grootverbruikaansluiting worden deze kosten voor een groot gedeelte bepaald door hoe hoog je jaarlijkse en maandelijkse piekverbruik is. Door je piekbelasting dus te verlagen, kan je aanzienlijk besparen op deze netwerkkosten.

Aan de andere kant kan het ook zo zijn dat er voor je huishouden of je bedrijfsvoering noodzakelijk extra piekverbruik is. Maar dat deze ophoging van je aansluiting veel geld kost of dat je deze simpelweg niet kan krijgen vanuit de netbeheerder. Door middel van het zelfde principe, kan je met de Friday Battery tijdelijk de aansluitcapaciteit van je netaansluiting verhogen en voorkom je problemen in je bedrijfsvoering of in je huishouden.