Congestie Management (COPAC)

Wat is Congestie Management (COPAC)?

Waar moet je rekening mee houden en aan denken?

Zonnepanelen kopen is een investering. Maar je bespaart flink op je energiekosten en je kunt er zelfs aan verdienen. De energie die je teruglevert, wordt verrekend met je verbruik. Dit heet salderen. Wat houdt dat in en waar moet je aan denken?

Terugleveren aan het net

Als de zon fel schijnt, wordt te veel energie opgewekt en leveren we dit deel van zelf-opgewekte energie terug aan het net. De hoeveelheid energie die je aan het net geeft, wordt door de leverancier verrekend met de energie die je zelf gebruikt. Deze zogenaamde ‘saldering’ is om meerdere redenen niet (meer) zo gunstig als het lijkt. Allereerst verdienen energiebedrijven (onnodig) veel geld aan het opslaan en verdelen van dit overschot. Daarnaast wordt saldering vanaf 2023 door de overheid stapsgewijs afgebouwd waar je bij de aanschaf van zonnepanelen nu al rekening mee dient te houden.

Voorbeeld 1

 • Je hebt 8 zonnepanelen op je dak geplaatst.
 • In de 12 maanden waar je energieafrekening over gaat hebben je panelen hebben 2000 kWh geproduceerd. 300 kWh daarvan heb je tijdens de productie meteen gebruikt.
 • In dezelfde 12 maanden heb je 2500 kWh stroom verbruikt.
 • Daarvoor heb je dus 2500 – 300 = 2200 kWh van het net afgenomen.
 • Tevens heb je 2000 – 300 = 1700 kWh aan het net teruggeleverd.
 • Je hebt dus minder teruggeleverd dan je hebt afgenomen.
 • De energieleverancier verrekent dan al je teruggeleverde stroom. Je betaalt over 2200 – 1700 = 500 kWh leveringstarief en belasting.

Voorbeeld 2

 • Je hebt een groot dak waar je 16 zonnepanelen op hebt geplaatst.
 • Deze produceerden 4000 kWh.
 • De andere getallen houden we gelijk aan het eerste voorbeeld. 300 kWh van je zonnestroom heb je tijdens het opwekken verbruikt en je totale elektriciteitsverbruik was 2500 kWh.
 • Je hebt dan 2200 kWh van het net afgenomen en 3700 kWh teruggeleverd.
 • Je betaalt voor 0 kWh. Je betaalt wel vastrecht. Over 3700 – 2200 = 1500 kWh is de leverancier verplicht jou een redelijke vergoeding te betalen.