Groot zakelijk & Utility

Waarom Friday Energy?

Het fundament van Friday Energy is onze slimme batterij. Die is veel meer dan een accu met opgeslagen duurzame energie. De Friday Battery is een intelligente batterij waarbij een geavanceerd Energie Management Systeem (EMS) wordt geleverd. Onze batterijen zijn in staat om automatisch te anticiperen op de energieprijzen  op verschillende markten zoals EPEX, onbalans en Intraday. Ook bieden we netdiensten aan (FCR, aFFR) waarmee we het elektriciteitsnet verder helpen balanceren. We zijn zelfs al klaar voor toekomstige congestie markten waarbij wij nauw betrokken zijn om deze tot stand te brengen.

Dit biedt financiële voordelen waarmee het nu al rendabel is om een batterij te exploiteren. Bovendien, leveren we hiermee een belangrijke bijdrage aan het versnellen van de energietransitie en creëren we ruimte voor meer duurzame initiatieven.

Energie als extra verdienmodel, naast uw bestaande business.

Een batterij kan uitkomst bieden om uw bestaande kapitaal te laten renderen/groeien. Ook wanneer u geen grote initiële investering wilt/kunt doen, zijn er diverse mogelijkheden om een batterij alsnog rendabel te opereren naast uw bestaande bedrijfsactiviteiten.

Welke dienst(en) passen het beste bij uw situatie?

Netwerkservices

Door de snelle groei van hernieuwbare energiebronnen in het elektriciteitsnet, neemt de behoefte toe om het net stabiel te houden. Dit wordt gedreven door het feit dat hernieuwbare energiebronnen onvoorspelbaar energie produceren. Netdiensten zijn hierbij nodig om het elektriciteitsnet stabiel te houden middels reserve vermogens. De Friday Battery is ideaal geschikt om deze reserve vermogens te kunnen leveren.

Energiemarkten

Met De Friday Battery kunt u elektriciteit op de markt kopen en verkopen. Bijvoorbeeld om energie terug te leveren aan het net wanneer de tarieven het hoogst zijn. U kunt handelen op verschillende markten zoals de onbalansmarkt en de intra-day markt. Hierdoor worden business cases rondom energieopslag verder geoptimaliseerd.

Wat is het verschil tussen EMS en BMS?

Het EMS (Energie Management Systeem) regelt de energiestromen van en naar de Friday Battery. Met onze slimme software zijn we in staat om:

  • Zelfconsumptie van duurzaam opgewekte energie te optimaliseren
  • De net-afhankelijkheid en netbeheer kosten te verlagen
  • De capaciteit van de bestaande aansluiting te vergroten
  • In te spelen op de energieprijzen op de verschillende markten

BMS staat voor Battery Management System. Dit is elektronica die de staat van de accucellen bewaakt. Daarmee beheert een BMS ook de kwaliteit (status) van het gehele batterypack.

Een BMS stopt het laden wanneer de maximale spanning is bereikt. Daarnaast zal zo’n systeem de laadspanning van de afzonderlijke batterijcellen balanceren. Ook kan het de stroomtoevoer onderbreken om het voltage bij te stellen. Alle automatische handelingen van een Battery Management System zijn erop gericht het maximale uit de batterij te halen.

FAQ

TenneT is een overheidsinstantie welke de balans op het energienet bewaakt. De frequentie in het elektriciteitsnetwerk mag variëren tussen 49,8 en 50,2 Hz. Gaan we over deze waarden dan krijgen we een kans voor stroomstoring in Nederland. Iedere afwijking tussen vraag en aanbod op het elektriciteitsnetwerk leidt op hetzelfde moment tot verandering van de frequentie, en dat noemen we onbalans.

Elke energieleverancier dient voor elke aansluiting een dag vantevoren aan te geven hoeveel energie er wordt afgenomen en opgewekt. Deze voorspellingen worden een dag later vergeleken met het daadwerkelijke verbruik cq opwek. Het verschil hiertussen dienen de energieleveranciers af te rekenen tegen onbalansprijzen.

Onze intelligente Friday Battery kan snel en automatisch schakelen op deze prijsprikkels en is in staat een bijdrage te leveren aan het balanceren van het net. Het maakt gebruik van geavanceerde algoritmes waarmee de energieprijzen op o.a. de onbalansmarkt kunnen worden voorspeld. Daarnaast opereren wij op de EPEX Spot en intraday energiemarkten en maken daarin automatisch de meest optimale keuze. Hier zit een groot financieel voordeel aan gekoppeld voor de eigenaar van de batterij.

Als gevolg van de meer onvoorspelbare opwekking van duurzame energie moet het elektriciteitsnetwerk steeds meer fluctuerende patronen opvangen. De Friday Battery is een ideale oplossing om het netwerk stabieler te maken. Dit beperkt de noodzaak voor forse investeringen in netwerk infrastructuur, bijvoorbeeld voor EV-laadstations en zonne- en windparken.

EPEX SPOT (voorheen APX) is de handelsplaats waar elektriciteit op dagbasis verhandeld wordt. Het is een zogenaamde ‘day-ahead’ markt, waar de prijs bepaald wordt voor de levering van elektriciteit de volgende dag.

Een essentieel verschil tussen Intraday en Day-Ahead handel is de manier waarop de prijs wordt gevormd op de Intraday markt. Bij Day-Ahead transacties wordt de prijs voor alle transacties bepaald door de laatste geaccepteerde biedingen, terwijl de prijzen in de Intraday handel beoordeeld worden op basis van elke transactie die wordt voltooid. De Intraday markt sluit een transactie wanneer er een aanbod openstaat voor dezelfde of lagere prijs dan een vraagbod en wanneer de volumes daarvan overeenkomen.

Voordelen van Intraday trading

Een voordeel van Intraday trading is dat het overschotten of tekorten zoveel mogelijk beperkt door te handelen op dezelfde dag. Elektriciteit kan worden verhandeld tot 5 minuten vóór de levering en via uur-, halfuur- of kwartuurcontracten. Leden gebruiken de Intraday markt dan ook om op het laatste moment aanpassingen te doen en hun posities dichter bij de werkelijke tijd in evenwicht te brengen. Dit vermindert de kans op onbalanskosten. Het inzetten van steeds flexibelere productie installaties maakt Intraday trading mogelijk. Doordat er beter op de veranderende vraag ingespeeld kan worden, kan uiteindelijk de winst voor de energie aanvrager verhoogd worden. Intraday trading zorgt daarnaast voor het vergroten van de stabiliteit van de energiemarkt.

Door de sterke toename van energie uit duurzame bronnen, zoals wind en zon, wordt de productie van energie minder goed voorspelbaar. Hiervoor heeft Tennet aanvullende diensten gevraagd om de balans op het net verder te optimaliseren. Dit zijn de services zoals FCR, aFRR, mFRR.

Wordt automatisch geactiveerd binnen enkele seconden bij een afwijking in de netfrequentie, en moet het volledig gecontracteerd vermogen binnen 30 seconden kunnen leveren. De netfrequentie wordt binnen Europa constant gehouden op 50 Hz.

Wordt centraal aangestuurd door de netbeheerder Tennet en moet binnen 15 minuten volledig geactiveerd kunnen worden, met een minimale ramprate van 7%/min.

Nood- en reservevermogen worden ingezet om het Regelvermogen weer beschikbaar te maken bij grote en langdurige onbalansen en moeten binnen 15 minuten volledig geactiveerd kunnen worden. Reservevermogen werkt volgens vrije biedingen, terwijl Noodvermogen vooraf gecontracteerd wordt. Bij grote onbalansen kunnen deze reserves gedurende minuten tot uren de netfrequentie ondersteunen.