Eindelijk
energie-onafhankelijk

Geen contract meer.
De energieleverancier, dat ben jij!

Friday Energy

Het fundament van Friday Energy is onze slimme batterij. Die is veel meer dan een (thuis)accu met opgeslagen (zonne-)energie. De Friday Battery is een intelligente batterij. De accu is onderdeel van slimme software waarmee de hele energiehuishouding van je bedrijf en/of woning wordt geregeld.

Al onze batterijen zijn in staat om automatisch in te spelen op de verschillende energiemarkten. We dragen bij aan het stabiliseren van het elektriciteitsnet. Zo zorgen we ervoor dat iedereen toegang krijgt tot 100% duurzame en betaalbare energie.

Hiermee bieden we, naast het financiële voordeel, ook ruimte aan nieuwe duurzame projecten en dragen we actief bij aan het versnellen van de energietransitie.

Lees verder

Schone en betaalbare energie is de grootste uitdaging van deze eeuw. We hebben onszelf stevige klimaatdoelstellingen opgelegd om in 2030 de uitstoot van CO2 met de helft te verminderen. Meer dan 70% van alle elektriciteit zal dan uit hernieuwbare bronnen komen.

De huidige stand van digitale technologie maakt het mogelijk om duizenden huishoudens en bedrijven met elkaar te verbinden en overschot aan eigen duurzaam opgewekte energie met elkaar te delen. Wij zijn ervan overtuigd dat het mogelijk is om met onze oplossingen 100% integratie van duurzame bronnen mogelijk te maken, altijd en overal.

Dit doen we ook nu al met onze Friday Battery. We in staat om het elektriciteitsnet te ontlasten en het gebruik van de zelf duurzaam opgewekte energie te optimaliseren. Dit kunnen we op kleine schaal, maar ook op grote schaal. Ook hebben we met onze software toegang tot de energiemarkt. In een markt waarin de prijs, binnen een uur, van negatief naar positief gaat, biedt dit op zowel kleine als grote schaal kansen.

Samen met een team van energiespecialisten werken we met passie aan minuscule verbeteringen van onze intelligente Friday Battery en de optimalisatie van de daaraan gekoppelde software.

Wij zijn niet alleen overtuigd van deze vooruitstrevende techniek, maar worden vooral heel vrolijk dat we op deze manier een steentje bijdragen aan een duurzamere wereld, ook voor onze kinderen en kleinkinderen. Uiteindelijk willen wij toe naar een netwerk van energie opslagsystemen waarmee we over tien jaar een stad als Utrecht geheel van duurzame energie kunnen voorzien.

Aan o.a. deze constructieve oplossingen werken wij iedere dag:

  • Energiestromen uit duurzame bronnen managen waardoor ze beheersbaar worden en je grip krijgt op de duurzaam opgewekte energie.
  • Toekomstgerichte, intelligente energieopslag.
  • Het elektriciteitsnet ontlasten zodat er ruimte ontstaat voor meer duurzame initiatieven
  • Het versnellen van de energietransitie door congestieproblemen direct op te lossen

De slimme batterij zorgt voor rendabele  duurzame energie:

De batterij of ‘thuisaccu’ zorgt voor optimaal gebruik van lokaal opgewekte (zonne-)energie. Hiermee lever je je eigen duurzaam opgewekte energie niet zomaar aan het energienet maar gebruik je zoveel mogelijk zelf. Hierdoor kun je alsnog gebruik maken van de SDE subsidie ook als je niet mag terugleveren.

De netbeheerkosten zakken flink omdat je geen grotere aansluiting meer nodig hebt. Zo kun je bijvoorbeeld meer machines of laadpalen aansluiten op een kleinere net aansluiting.

Onze aanpak

Om te beoordelen of de Friday Battery een oplossing kan zijn voeren wij een ‘energy audit’ uit. Hierbij wordt gekeken naar jouw specifieke situatie en kijken we hoe het energieverbruik kan worden afgestemd op de opwek van duurzame energie met als beperkende voorwaarde de capaciteit van de energie aansluiting. Ons model berekent dit door naar het financieel rendement wat je gaat behalen met het gebruik van onze batterijen.

Onze aanpak

Team