Friday Battery

De slimme accu voor zonnepanelen

DE SLIMME ACCU VOOR ZONNEPANELEN

Het fundament van Friday Energy is onze slimme batterij. Die is veel meer dan een thuisaccu met opgeslagen zonne-energie, want zo’n accu is alleen geschikt voor eigen gebruik. De Friday Battery is een intelligente batterij. De accu is onderdeel van slimme software waarmee de hele energiehuishouding van je bedrijf wordt geregeld.

De slimme batterij zorgt voor optimale opslag en gebruik van de zelf-opgewekte zonne-energie.

Wordt meer energie opgewekt dan de batterij kan opslaan? Dan wordt de energie ‘overgedragen’ aan de community. Bedrijven die op dat moment te weinig energie in voorraad hebben, pikken die op uit de community met behulp van de slimme software. Met dit unieke systeem is elk bedrijf dat aangesloten is bij Friday Energy zijn eigen energiecentrale.

Besparen op netbeheerkosten

Met de software van de slimme batterij van Friday Energy wordt de energie-aansluiting op het bestaande Nederlandse publieke netwerk geoptimaliseerd. Hierdoor kun je meer machines of apparatuur aansluiten op je huidige energie-aansluiting. Denk hierbij aan meer laadpunten voor elektrische auto’s en/of meer zonnepanelen op het dak van je pand. Door deze aansluiting te optimaliseren, kunnen veel kosten worden bespaard aan de netbeheerder; minimaal 500 euro per jaar.

De netbeheerder brengt namelijk kosten in rekening voor het maximale vermogen dat van de netaansluiting wordt afgenomen. Door de pieken in het vermogen af te vlakken kunnen substantiele besparingen worden behaald.

Verlaag piekbelasting

De batterij heeft voldoende energie om op de momenten van piekverbruik extra energie te leveren. De capaciteit van de energie-aansluiting kan hierdoor worden geminimaliseerd, waarmee piektarieven worden vermeden.

Grafiek benut al je zonnestroom

Wanneer meer zonne-energie beschikbaar is dan nodig, wordt de batterij opgeladen. Deze energie wordt – later op de dag – gebruikt als minder of geen zonne-energie beschikbaar is.

Terugleveren bij netcongestie (SDE)

Heeft jouw bedrijf te veel energie om op te slaan in de batterij, dan wordt deze overtollige energie teruggeleverd aan het openbare net. Via dit net komt het in de community. De netbeheerder kan echter restricties opleggen over de hoeveelheid en het moment waarop energie mag worden teruggeleverd. Dit komt voornamelijk voor in gebieden waar energienetwerken vollopen (Liander en Enexis). De software van Friday Energy zorgt dat met deze teruglevering de meest optimale financiële opbrengst wordt gerealiseerd.

Als je van de netbeheerder geen energie mag terugleveren, zorgt de Friday Battery dat je zoveel mogelijk opgewekte energie zelf verbruikt. De batterij communiceert met de zonnepanelen, waardoor ook een eventueel overschot aan energie wordt gestuurd.

Salderen

Als de zon fel schijnt, wordt te veel energie opgewekt en leveren we dit deel van zelf-opgewekte energie terug aan het net. De hoeveelheid energie die je aan het net geeft, wordt door de leverancier verrekend met de energie die je zelf gebruikt. Deze zogenaamde ‘saldering’ is om meerdere redenen niet (meer) zo gunstig als het lijkt. Allereerst verdienen energiebedrijven (onnodig) veel geld aan het opslaan en verdelen van dit overschot. Daarnaast wordt saldering vanaf 2023 door de overheid stapsgewijs afgebouwd waar je bij de aanschaf van zonnepanelen nu al rekening mee dient te houden.

Friday Energy heeft de volgende modellen

die modulair op te bouwen zijn

FridayEnergyBattery