Consumenten

Waarom Friday Energy?

Batterijen zijn niet nieuw. Er zijn inmiddels ook diverse bedrijven die een thuisbatterij of thuisaccu aanbieden. De Friday Battery onderscheidt zich door de zelf ontwikkelde software wat de batterij slimmer maakt. De batterij wordt op afstand uitgelezen en aangestuurd. Hierdoor zal hij op de voor u juiste momenten laden en ontladen. Wat dat juiste moment is, is afhankelijk van een aantal factoren. Bijvoorbeeld de elektriciteitsprijzen, uw gebruikersprofiel van elektriciteit, uw energieleverancier, contract & prijs en de hoeveelheid energie die u zelf duurzaam opwekt.

Hoe bespaar je energiekosten met Friday Energy?

Waar moet je rekening mee houden en aan denken?

Zonnepanelen kopen is een investering. Maar je bespaart flink op je energiekosten en je kunt er zelfs aan verdienen. De energie die je teruglevert, wordt verrekend met je verbruik. Dit heet salderen.

Wat weinig mensen zich realiseren, is dat de elektriciteitsprijs per uur varieert. Dit betekent dat je de batterij kan opladen wanneer de energieprijs laag is en ontladen wanneer de energieprijs hoog is. De Friday Battery speelt automatisch in op de dynamische energieprijzen.

In het eerste jaar dat je zonnepanelen hebt zal je maandbedrag dat je aan de leverancier betaalt te hoog zijn. Daarna ontvang je bij je jaarnota een teruggave. Het kan daarom handig zijn om direct na plaatsing van de zonnepanelen aan je energieleverancier te vragen of het maandbedrag meteen omlaag kan. Normaal gesproken kun je ook later op ieder moment je termijnbedrag met maximaal zo’n 20% laten verlagen.

Waar moet u verder aan denken? U vindt de antwoorden in de FAQ hieronder.

EPEX

Maandbedrag verlagen

In het eerste jaar dat je zonnepanelen hebt zal je maandbedrag dat je aan de leverancier betaalt te hoog zijn. Daarna ontvang je bij je jaarnota een teruggave. Het kan daarom handig zijn om direct na plaatsing van de zonnepanelen aan je energieleverancier te vragen of het maandbedrag meteen omlaag kan. Normaal gesproken kun je ook later op ieder moment je termijnbedrag met maximaal zo’n 20% laten verlagen.

Stroom zelf gebruiken

Opgewekte stroom direct zelf gebruiken zal in de toekomst meer de voorkeur krijgen en financieel aantrekkelijker zijn dan aan het net terugleveren. Voor apparaten die je bijvoorbeeld ’s avonds of ’s nachts gebruikt, kunnen accu’s dan uitkomst bieden. Voor automobilisten kan een koppeling met een elektrische auto en een ‘smart home’-systeem aantrekkelijk worden.

Thuisaccu’s helpen alleen om de onbalans tussen dag en nacht of tussen een zonnige en een bewolkte dag te corrigeren. Ze zijn niet geschikt om grote hoeveelheden in voorjaar, zomer of herfst opgewekte stroom op te slaan om daarmee de donkere wintermaanden mee door te komen. De capaciteit van de huidige thuisaccu’s volstaat namelijk hooguit voor één of enkele dagen stroomverbruik van een huishouden.

Kleinere accu’s kunnen wel belangrijk worden voor het balanceren van het elektriciteitsnet. Ze helpen dan  wisselingen in het aanbod van zon en wind op te vangen, zodat er minder fossiele energiecentrales nodig zijn.

Rekenvoorbeelden

Voorbeeld 1

 • Je hebt 8 zonnepanelen op je dak geplaatst.
 • In de 12 maanden waar je energieafrekening over gaat hebben je panelen hebben 2000 kWh geproduceerd. 300 kWh daarvan heb je tijdens de productie meteen gebruikt.
 • In dezelfde 12 maanden heb je 2500 kWh stroom verbruikt.
 • Daarvoor heb je dus 2500 – 300 = 2200 kWh van het net afgenomen.
 • Tevens heb je 2000 – 300 = 1700 kWh aan het net teruggeleverd.
 • Je hebt dus minder teruggeleverd dan je hebt afgenomen.
 • De energieleverancier verrekent dan al je teruggeleverde stroom. Je betaalt over 2200 – 1700 = 500 kWh leveringstarief en belasting.

Voorbeeld 2

 • Je hebt een groot dak waar je 16 zonnepanelen op hebt geplaatst.
 • Deze produceerden 4000 kWh.
 • De andere getallen houden we gelijk aan het eerste voorbeeld. 300 kWh van je zonnestroom heb je tijdens het opwekken verbruikt en je totale elektriciteitsverbruik was 2500 kWh.
 • Je hebt dan 2200 kWh van het net afgenomen en 3700 kWh teruggeleverd.
 • Je betaalt voor 0 kWh. Je betaalt wel vastrecht. Over 3700 – 2200 = 1500 kWh is de leverancier verplicht jou een redelijke vergoeding te betalen.

Let op: als je op jaarbasis evenveel stroom opwekt als verbruikt, zijn je variabele stroomkosten na salderen €0. Dat maakt in dit geval de hoogte van de vaste kosten des te belangrijker. Het vastrecht scheelt per leverancier. Onze Energievergelijker houdt rekening met het vastrecht en de terugleververgoeding van elke leverancier, zodat je goed kunt zien waar je met zonnepanelen het beste uit bent.

Geen rekening, wel geld terug

Iedereen krijgt een vermindering energiebelasting van enkele honderden euro’s, ongeacht je verbruik. Hierdoor kan je totale stroomrekening met zonnepanelen makkelijk negatief uitvallen. Je krijgt dan jaarlijks een bedrag van je energieleverancier.

Als je van dezelfde leverancier ook aardgas afneemt zal dit bedrag meestal weggestreept worden tegen een hoger bedrag dat je betaalt voor aardgas.

FAQ

We kennen allemaal het vaste en variabele energiecontract. Met een vast contract zet je je energieprijs voor langere tijd, vaak een jaar, vast. Bij een variabel contract wordt je energietarief per periode, meestal een maand, opnieuw bepaald. Tegenwoordig is er nog een derde optie: het dynamische energiecontract. De prijs van energie verschilt namelijk per uur, en de prijs van gas verschilt per dag. Met dynamische energiecontracten speel je op deze schommelingen in: je krijgt stroom voor de dan geldende uurprijs, en gas voor de dan geldende dagprijs. In veel gevallen is dit een stuk voordeliger.

In de elektriciteitskabel die naar je meterkast loopt was het altijd éénrichtingsverkeer. Stroom ging altijd je huis in en nooit eruit. Met zonnepanelen op je dak verandert dat. De door je panelen geproduceerde stroom kan ook de andere kant op, het energienet op. Elke keer als je panelen meer stroom opwekken dan je op dat moment gebruikt, lever je het overschot automatisch terug.

Je bent op dat moment zelf energieleverancier. Die situatie noemen we ’terugleveren’. Stroom die je direct verbruikt, bijvoorbeeld als je de wasmachine aanzet terwijl de zon volop schijnt, gaat niet het net op. Die valt dus niet onder terugleveren.

Je energieleverancier en de overheid krijgen dit deel van je zelf opgewekte stroom nooit te zien. Ook niet als je een slimme meter hebt. Jijzelf wel, als je tenminste een monitoringssysteem bij je panelen hebt.

Als de zon fel schijnt, wordt te veel energie opgewekt en leveren we dit deel van zelf-opgewekte energie terug aan het net. De hoeveelheid energie die je aan het net geeft, wordt door de leverancier verrekend met de energie die je zelf gebruikt. Deze zogenaamde ‘saldering’ is om meerdere redenen niet (meer) zo gunstig als het lijkt. Allereerst verdienen energiebedrijven (onnodig) veel geld aan het opslaan en verdelen van dit overschot. Daarnaast wordt saldering vanaf 2023 door de overheid stapsgewijs afgebouwd waar je bij de aanschaf van zonnepanelen nu al rekening mee dient te houden.

Er komen steeds meer thuisaccu’s op de markt. Hiermee kun je te veel opgewekte zonnestroom opslaan om op een later moment te gebruiken. Zo’n accu hang je aan de muur. Of hij krijgt een vaste plek in bijvoorbeeld een kelder, carport of schuur. Het formaat is vaak vergelijkbaar met dat van een cv-ketel. Het gewicht ook, maar veel zwaarder kan ook.

Bij het berekenen van de terugverdientijd gaan we nu nog uit van de salderingsregeling in de huidige vorm. Deze regeling wordt waarschijnlijk vanaf 2024 afgebouwd, maar de hiervoor benodigde wetswijziging is nog niet definitief. Zie ook het rekenvoorbeeld op deze pagina.

Als je op jaarbasis meer elektriciteit teruglevert dan je afneemt van het net, kan het overschot niet gesaldeerd worden. Je teruggeleverde stroom wordt verrekend tot je verbruik op nul uitkomt. Je houdt dan als het ware nog teruggeleverde stroom over. Je energieleverancier betaalt een ‘redelijke terugleververgoeding’ voor dit overschot. Hij mag zelf bepalen hoe hoog deze vergoeding is.

Uit onderzoek van april 2018 bleek dat de vergoedingen varieërden van zo’n €0,04 tot €0,12 per kWh. Gezien de grote verschillen loont het om bij overstappen van energieleverancier hierop te letten. De Autoriteit Consument en Markt ziet erop toe dat de vergoeding inderdaad redelijk is.

In de Energievergelijker van de consumentenbond kun je zien welk energiecontract gunstig uitpakt in jouw situatie. De vergelijker houdt daarbij rekening met jouw verbruik, het aantal zonnepanelen en de verschillende terugleververgoedingen. Je kunt ook bij elke leverancier het teruglevertarief bekijken. Klik daarvoor op ’tarieven en meer info’ en dan op het tabje ’tarieven’. Het teruglevertarief verschijnt alleen als je hebt aangegeven dat je zonnepanelen hebt.

Om je teruglevering daadwerkelijk vergoed te krijgen is het essentieel dat je energiemeter geschikt is om terug te leveren.